За нас

ОИКС Лоджистикс ООД е българска компания, която предлага транспортни, спедиторски и логистични услуги.

Създадена през 2014г., тя се оперира основно като транспортно дружество, с насоченост към международния транспорт на охладени и замразени стоки.

През годините компанията се развива динамично и в периода 2017-2018г прави по-мащабни инвестиции, като увеличава своя автопарк до 25 композиции (хладилни и стандартни).

Оикс Лоджистикс ООД има изградена структура и стабилни контакти в Западна Европа с множество партньори. Посредством висококвалифициран екип, компанията дава сигурност на своите клиенти, че стоките им ще бъдат доставени навреме и в съответствие с техните изисквания.

Компанията разполага със собствен логистичен център в гр.Пловдив и планира неговото разширение на териториално ниво в други големи градове в страната.  Към момента, тясното сътрудничество с вече установени на пазара компания, спомага ежедневното обслужване нуждите на нашите клиенти, независимо от местонахождението на техните стоки.

МИСИЯ

„В днешно време – добра комуникация, висококачествена услуга и специално отношение – са качества, присъщи за една съвременна компания. Ето защо, в допълнение, ние се стремим да управляваме отговорно нашия бизнес, както спрямо нашите клиенти и доставчици, така и спрямо нашите служители, за да създадем сигурна и безопасна работна среда.“