Логистика

С цел непрекъснато да се развиваме и да подобряваме  качествено услугите, които предоставяме на нашите клиенти, създадохме логистична база с площ 1200 м2.

Наш ангажимент е да оптимизираме максимално вашите разходи.

Използваме ERP система за управление на складовите дейности. Това ни позволява да имаме пълен контрол и проследяемост на всички операции:

  • Товаро-разтоварна дейност
  • Договорна логистика
  • Краткосрочно или дългосрочно складиране на стоки
  • Групиране на стоки

Логистика

С цел непрекъснато да се развиваме и да подобряваме  качествено услугите, които предоставяме на нашите клиенти, създадохме логистична база с площ 1200 м2.

Наш ангажимент е да оптимизираме максимално вашите разходи.

Използваме ERP система за управление на складовите дейности. Това ни позволява да имаме пълен контрол и проследяемост на всички операции:

  • Товаро-разтоварна дейност
  • Договорна логистика
  • Краткосрочно или дългосрочно складиране на стоки
  • Групиране на стоки