Автопарк

Компанията разполага със собствена автомобилна флота, състояща се от тежкотоварни камиони до 40т и бусове до 1.5т. Всички автомобили отговарят на екологичен клас EURO6 и са напълно оборудвани съгласно всички Европейски директиви.

Компанията прилага стриктно изискванията на Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

В своето развитие, Оикс Лоджистикс ООД успя да изгради стабилни и сигурни позиции и да се докаже като надежден превозвач на национално и международно ниво. Наред с това, създава солидни отношения с подизпълнители, заедно с които доказва своите качества като спедиция. Компанията ползва услугите на повече от 100 различни и верифицирани превозвачи, за да може да покрие нуждите на своите клиенти относно транспортирането на стоки по суша.

Автопарк

Компанията разполага със собствена автомобилна флота, състояща се от тежкотоварни камиони до 40т и бусове до 1.5т. Всички автомобили отговарят на екологичен клас EURO6 и са напълно оборудвани съгласно всички Европейски директиви.

Компанията прилага стриктно изискванията на Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

В своето развитие, Оикс Лоджистикс ООД успя да изгради стабилни и сигурни позиции и да се докаже като надежден превозвач на национално и международно ниво. Наред с това, създава солидни отношения с подизпълнители, заедно с които доказва своите качества като спедиция. Компанията ползва услугите на повече от 100 различни и верифицирани превозвачи, за да може да покрие нуждите на своите клиенти относно транспортирането на стоки по суша.